نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 326

توسط Baran68
جمعه 30 آذر 1397, 5:03 pm
انجمن: پناهندگی و اقامت در انگلیس
موضوع: قاچاق بر مطمن از ایران تا انگلیس با کیس خوب برای دو نفر
پاسخ ها: 54
مشاهده: 13438

Re: قاچاق بر مطمن از ایران تا انگلیس با کیس خوب برای دو نفر

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:30 pm
انجمن: پناهندگی و اقامت در سوئیس و اتریش
موضوع: دخواست پناهندگی، ازدواج و سیاسی
پاسخ ها: 1
مشاهده: 496

Re: دخواست پناهندگی، ازدواج و سیاسی

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:29 pm
انجمن: پناهندگی و اقامت در سوئیس و اتریش
موضوع: دخواست پناهندگی، ازدواج و سیاسی
پاسخ ها: 2
مشاهده: 492

Re: دخواست پناهندگی، ازدواج و سیاسی

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:28 pm
انجمن: پناهندگی و اقامت در آلمان
موضوع: مهاجرت به اروپا
پاسخ ها: 6
مشاهده: 728

Re: مهاجرت به اروپا

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:27 pm
انجمن: پناهندگی و اقامت در آلمان
موضوع: پناهندگي در المان با ويزاي چك
پاسخ ها: 3
مشاهده: 617

Re: پناهندگي در المان با ويزاي چك

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:25 pm
انجمن: خدمات ما
موضوع: متقاضی وکیل پناهندگی المان
پاسخ ها: 2
مشاهده: 641

Re: متقاضی وکیل پناهندگی المان

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:23 pm
انجمن: کیس و پرونده پناهندگی
موضوع: کیس سیاسی یا مذهبی یا اجتمایی؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها: 36
مشاهده: 20167

Re: کیس سیاسی یا مذهبی یا اجتمایی؟؟؟؟؟؟

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:21 pm
انجمن: کیس و پرونده پناهندگی
موضوع: سوالی در مورد مدارک کتبی کیس جهت اخذ قبولی در مصاحبه آلمان
پاسخ ها: 1
مشاهده: 495

Re: سوالی در مورد مدارک کتبی کیس جهت اخذ قبولی در مصاحبه آلمان

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:20 pm
انجمن: خاطرات و تجربیات مهاجرت
موضوع: ترکیه - یونان
پاسخ ها: 5
مشاهده: 838

Re: ترکیه - یونان

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:19 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: M
پاسخ ها: 2
مشاهده: 387

Re: M

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:17 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: سوال مهم دارم ممنون از کمک هاتون
پاسخ ها: 6
مشاهده: 630

Re: سوال مهم دارم ممنون از کمک هاتون

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:16 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: اطلاعاتی در مورد چاوشی
پاسخ ها: 1
مشاهده: 403

Re: اطلاعاتی در مورد چاوشی

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:15 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: سوال در مورد پاسپورت
پاسخ ها: 35
مشاهده: 5974

Re: سوال در مورد پاسپورت

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:14 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: ازدواج
پاسخ ها: 2
مشاهده: 464

Re: ازدواج

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:13 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: ممنوع الخروج
پاسخ ها: 1
مشاهده: 319

Re: ممنوع الخروج

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:11 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: مهاجرت
پاسخ ها: 2
مشاهده: 405

Re: مهاجرت

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:09 pm
انجمن: نیازمندیها
موضوع: تغییرات در شناسنامه ویا شناسنامه جعلی
پاسخ ها: 5
مشاهده: 663

Re: تغییرات در شناسنامه ویا شناسنامه جعلی

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:08 pm
انجمن: نیازمندیها
موضوع: بزرگترين شانس زندگيتون بخونيد حتماً
پاسخ ها: 11
مشاهده: 1257

Re: بزرگترين شانس زندگيتون بخونيد حتماً

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:07 pm
انجمن: نیازمندیها
موضوع: همسفر آماده سفر
پاسخ ها: 2
مشاهده: 410

Re: همسفر آماده سفر

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:05 pm
انجمن: نیازمندیها
موضوع: ترکیه - یونان
پاسخ ها: 2
مشاهده: 414

Re: ترکیه - یونان

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:04 pm
انجمن: نیازمندیها
موضوع: همسفر برای ترکیه
پاسخ ها: 11
مشاهده: 2885

Re: همسفر برای ترکیه

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:03 pm
انجمن: اطلاعیه ها
موضوع: نیازمند اطلاعات در مورد سفر غیرقانونی به ارمنستان
پاسخ ها: 1
مشاهده: 501

Re: نیازمند اطلاعات در مورد سفر غیرقانونی به ارمنستان

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:02 pm
انجمن: اطلاعیه ها
موضوع: کسی از مسیر روسیه به فنلاند اطلاعات تازه ای داره؟؟؟
پاسخ ها: 7
مشاهده: 1098

Re: کسی از مسیر روسیه به فنلاند اطلاعات تازه ای داره؟؟؟

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 12:01 pm
انجمن: اطلاعیه ها
موضوع: کار در کردستان عراق
پاسخ ها: 1
مشاهده: 317

Re: کار در کردستان عراق

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 11:59 am
انجمن: اطلاعیه ها
موضوع: خرید 100٪ غیرقابل قبول (WHATSAPP + 1720-507-8465)
پاسخ ها: 2
مشاهده: 338

Re: خرید 100٪ غیرقابل قبول (WHATSAPP + 1720-507-8465)

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 19 آذر 1397, 11:58 am
انجمن: اطلاعیه ها
موضوع: ترکیه - یونان
پاسخ ها: 2
مشاهده: 411

Re: ترکیه - یونان

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
شنبه 19 آبان 1397, 8:58 am
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

اونیکه سرش مثل کبک زیر برف شمایی
چقدر دست و پا میزنی

همینجا خوب خودتو نشون دادی
توسط Baran68
پنج شنبه 17 آبان 1397, 9:00 am
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

دوستان واقعا معذرت میخوام از اینکه مطالب این فروم ازموضوع بحث خارج شده ولی به من حق بدید در مقابل همچین افرادی که با عناوین مختلفی چون وکیل وصی مردم بودن و اینکه سعی دارن خودشونو پاک و خوب نشون بدن با اکانت های مختلف سعی در تخریب من دارن ایستادگی کنم و جوابشونو بدم همونطور که پیامها رو دنبال میکنید ...
توسط Baran68
پنج شنبه 17 آبان 1397, 8:45 am
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

ازبس خواهرو مادرت رو داخل آشپزخونه دیدی اینطوری طرز فکرت عقب افتاده مونده آخه کی میاد به شما پیام بده مگه شما وکیل وصی هستی چرا مزخرف میگی چت کردی شما که خودت گروگانگیری و خفت گیری میکنی از مردم لب مرز ایران ترکیه اخاذی میکنی اتفاقا پی وی من میان و از شما گله میکنند و اون زن و شوهری که بیچارشون کردی...
توسط Baran68
چهار شنبه 16 آبان 1397, 7:39 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

اسم خودتو نذار مرد
نر هم نیستی که با یه خانوم بحث میکنی
بری بمیری سربه بیابون بذاری شرف داره به این اخاذی کردن و بی ناموسی
توسط Baran68
چهار شنبه 16 آبان 1397, 7:38 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

چطور آی دی فیک هایی که کپی حرفای شماهست از طرف شما نیست اما هرکی به شما حرف میزنه آی دی فیک از طرف منه؟؟؟ مشکل داری واقعا دله دزد کلاهبردار گروگانگیر مردم رو میبری لب مرز میندازی داخل یه کلبه متروکه و از خانوادشون اخاذی میکنی یه ایستگاه تحویل برای خودت بزن چقدر ازخودت تعریف میکنی طبل تو خالی اونیکه ...
توسط Baran68
چهار شنبه 16 آبان 1397, 2:06 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

یه توصیه بهت میکنم بیشتر از این خودتو در این فروم خراب نکن
چون هرکی ببینیه متوجه حسادت و خار بودن و شیاد بودنت میشه
شما بودی از اول به من پیامهای نامربوط دادی و شروع به تهمت زدن کردی


حسود هرگز نیاسود
توسط Baran68
چهار شنبه 16 آبان 1397, 2:03 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

مردم وکیل وصی نمیخوان خودشون زبون دارن البته شما با اکانت های مختلف همیشه خواستی منو وجهه منو تخریب کنی ولی نتونستی کلاه پدرت رو برداشتم یا کلاه مادرت رو؟؟؟؟ چه خاک بر سری هست که من کلاهشو برداشتم😄😄😄 شما منو به چالش میکشی چون همه منو قبول دارن افتادی دنبال تخریبم چون بیکار و الافی هیچکس رو تور نکردی...
توسط Baran68
چهار شنبه 16 آبان 1397, 9:50 am
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

شما قدیمی هستی؟؟ مطمئنا اگر شما قدیمی و پخته بودی هیچوقت به خودت اجازه نمیدادی تهمت بزنی و بخوای آبروی کسیو ببری و اینکه اونقدر سرت شلوغ بود که وقت نداشتی با من لج و لجبازی کنی و دنبال تخریب من باشی و بگردی در فروم ها تبادلات منو پیگیر باشی پس نتیجه میگیریم خیلی بیکار و الافی و یه جوجه قاچاقبری که ک...
توسط Baran68
چهار شنبه 16 آبان 1397, 9:40 am
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

چه آدم بدبختی هست اونکه گول شما رو بخوره و مسافر شما بشه
مال و ناموسش به غارت میره
شما ازونایی هستی که در دنیای مجازی لات شدی
توهم برت داشته
کمتر بزن
توسط Baran68
چهار شنبه 16 آبان 1397, 9:39 am
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

اونیکه مشکل داره و کلاهبرداره شما هستی آخه کدوم بی عقلی میاد به شما آمار میده؟ به جز خودت که با اکانت های مختلف به من پیام دادی و بهم فحش دادی منم بلاکت کردم امثال شما رو خوب میشناسم شما هم که معرف حضور همه هستی لب مرز ایران ترکیه مردم رو لخت میکنی با این قیمتای سرسام آورت خیلیا رو بدبخت کردی من سرم...
توسط Baran68
سه شنبه 15 آبان 1397, 10:40 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

دوستان اینا به دروغ میگن آنکارا میبرن داخل یه شهر دیگه رهاتون میکنند و سوژه ها رو داخل یه اتاقک در بیابان های مرز گروگان میگیرن بعد پول گرفتن از خانواده هاشون رهاشون میکنند البته قبلش تجاوز و گروگانگیری و تلکه کردن رو دارن برای همه حواستونو جمع کنید هم پولتون میره هم شرف و ناموستون مخصوصا به این شخص...
توسط Baran68
سه شنبه 15 آبان 1397, 10:33 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

اونی که قیمت میذاره در فروم پناهندگی شما هستی نه من پس شما میخوای تلکه کنی نه من دوما شما به من حسادت میکنی و بارها با اکانت های مختلف سعی در تخریب من داشتی سوما قیمت ایران به ترکیه ۴میلیون هست نه این قیمت های سرسام آور شما شما چون دستت پیش من رو شده و اون زن و شوهر عکس پیاماتو برای من فرستادن من گذ...
توسط Baran68
سه شنبه 15 آبان 1397, 4:27 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

دوستان راه زمینی ایران به ترکیه که این آقا ادعا دارن میتونن نفر رد کنند رو توصیه میکنم با ایشون نرید
چون وسط راه خفت میشید و شما رو گروگان میگیرن
توسط Baran68
سه شنبه 15 آبان 1397, 4:25 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

شما همونی بودی که به بهانه اینکه زن و مرد باید جدا بشن دردو گروه قرارشون بدی برای راه زمینی یه زن و شوهر رو جدا کردی و اون خانم رو بی سیرت کردی و اون مرد رو گروگان گرفتی که پول بیشتری بهت بده خیلیا شمارو میشناسن من اصلا با شما حرفی ندارم شما چشم دیدن منو نداری چون تمام پیامایی که بهم فحش دادی و تهدی...
توسط Baran68
چهار شنبه 25 مهر 1397, 9:16 am
انجمن: پناهندگی و اقامت در سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند
موضوع: هرکی حاضره بریم روسیه بعد نروز یا فنلاند
پاسخ ها: 20
مشاهده: 5317

Re: هرکی حاضره بریم روسیه بعد نروز یا فنلاند

شما هم وقت کردی یه تحقیق کن در مورد کشورهایی که معاهده دوبلین رو پذیرفتن ...بعد اسم یونان رو هم میبینی
کم سوادی خود را همه جا به نمایش نگذارید
شما که ازاطلاعات نداری کسی مجبورتون نکرده نطق کنید
توسط Baran68
دو شنبه 23 مهر 1397, 8:43 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

کافر همه را به کیش خود پندارد
توسط Baran68
دو شنبه 23 مهر 1397, 5:55 pm
انجمن: پناهندگی و اقامت در سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند
موضوع: هرکی حاضره بریم روسیه بعد نروز یا فنلاند
پاسخ ها: 20
مشاهده: 5317

Re: هرکی حاضره بریم روسیه بعد نروز یا فنلاند

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 23 مهر 1397, 5:54 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
دو شنبه 23 مهر 1397, 5:53 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

حرفات بوی حسادت میده خیلی تابلو هست داری میترکی احتمالا من با هوشیار کردن بقیه و مشاوره هایی که میدم کارو کاسبی شما کلاهبردارا رو کساد کردم داری منفجر میشی از حسادت چون میبینی همه دارن تعریفمو میکنند متاسفم برات که با آی دی های مختلف اومدی در تلگرام و من متوجه شدم که شیاد هستی و بلاکت کردم بعد اینطو...
توسط Baran68
دو شنبه 23 مهر 1397, 5:44 pm
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

چی میگی؟؟؟؟ نرمال نیستی مشخصه از حرفات آخه شما کی باشی که مردم بیان گله و شکایت منو پیش شما کنند من فقط کسانی رو بلاک میکنم که خودشون ادعاشون میشه قاچاقبر هستن و میخوان از من راه بگیرن احتمالا خودشما هم یکی ازاون افراد بودی یه جایی از بدنت سوخته اومدی این حرفا رو میزنی من بدم لابد شما خوبی😄😄 خیلی مس...
توسط Baran68
یک شنبه 22 مهر 1397, 10:50 am
انجمن: ویزای شنگن، ویزای کانادا، امریکا، استرالیا و...
موضوع: شینگن
پاسخ ها: 33
مشاهده: 5959

Re: شینگن

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
یک شنبه 22 مهر 1397, 10:49 am
انجمن: گفتگوی آزاد
موضوع: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس
پاسخ ها: 79
مشاهده: 7960

Re: هزینه قاچاقی رفتن از ایران به ترکیه و بالعکس

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
شنبه 21 مهر 1397, 9:58 am
انجمن: پناهندگی و اقامت در انگلیس
موضوع: پناهندگی
پاسخ ها: 2
مشاهده: 476

Re: پناهندگی

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید
توسط Baran68
شنبه 21 مهر 1397, 9:57 am
انجمن: پناهندگی و اقامت در انگلیس
موضوع: ویزای انگلیس....تضمینی
پاسخ ها: 7
مشاهده: 1287

Re: ویزای انگلیس....تضمینی

برای مهاجرت نیاز به مشاوره دارید

مشاور مجرب

ارائه دهنده کیس پناهندگی


آی دی تلگرام saharrr2020

ایمیل chalesh.mohajerat2018@gmail.com

اگر آی دی تلگرام را در جستجو پیدا نکردید به ایمیل پی ام بفرستید