کلیات قانون دوبلین 3

اخبار، قوانین و اطلاعات مرتبط با پناهندگی
ارسال پست
dariush 83
پست: 169
تاریخ عضویت: شنبه 11 آبان 1392, 3:58 pm

کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط dariush 83 » یک شنبه 29 دی 1392, 2:28 pm

این قرارداد از ابتدای سال 2014 به اجرا گذاشته شده است.
قرارداد دوبلین 3 شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست آندسته از پناه جویان را که
درخواست پناهندگیشان را دریک کشور اتحادیه اروپا ارائه داده، اما ویزای یک کشور دیگر را داشته، یا از کشور دیگری عبور کرده یا در کشور دیگری در اتحادیه اروپا قبلا درخواست پناهندگی داده بودند را تعریف، تعیین و مشخص می کند. این قرارداد تعیین می کند که چه کشوری مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را داشته و در چه حالتی یک پناه جو به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده می شود. یک بانک اطلاعاتی ثبت اثر انگشت متقاضیان پناهندگی بنام "اویروداک" نیز وظیفه دارد تا شناسائی متقاضیان پناهندگی که قبلا در کشور دیگری در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده اند را تسهیل کند.
مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی بر اساس دوبلین 3 با کدام کشور است؟
در صورتی که متقاضی پناهندگی در یک کشور اتحادیه اروپا )مثلا آلمان( درخواست پناهندگی بدهد، وظیفه اداره در آلمان است که ابتدا کنترل نماید آیا فرد متقاضی پناهندگی قبلا در یک کشور دیگر عضو امور پناهندگی اتحادیه اروپا یا عضو پیمان شنگن درخواست پناهندگی داده بوده است. این کنترل از جمله به یکی از چند روش زیر انجام می گیرد:
-کنترل از طریق "اویورو داک"
-کنترل از طریق "ویز"
-سوال از خود فرد متقاضی پناهندگی در مورد مسیر خروج از کشورش و مسیر ورود او به آلمان.همچنین سوال از او در این مورد که آیا پاس داشته است، ویزا داشته است، قبلا در کشور دیگری بوده است و...
بعضا نیز پیش می آید که وسایل شخصی یا محتوای وسایل یا جیب لباس های او مورد بازرسی قرار گرفته تا مشخص شود آیا عکس، کاغذ خرید یا نوشته ای که نشان از حضور یا عبور پناه جو از کشور دیگری باشد، یافت می شود یا نه.
سیستم جدید، امکان کنترل و تبادل اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات دریافت کنندگان ویزای شنگن را بین کشورهای عضو بسیار افزایش داده و به پلیس مرزی این امکان را می دهد تا در کنترل پاس، با گرفتن اثر انگشت نسبت دارنده ی پاس به درست بودن ویزا و اینکه ویزا متعلق به دارنده آن می باشد، اطمینان حاصل کند.
همچنین در صورتی که فردی که ویزای شنگن دریافت کرده در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دهد، اداره امور پناهندگی در آن کشور از طریق کنترل نام و مشخصات و اثر انگشت آن فرد در این بانک اطلاعاتی مشخص خواهد کرد که آیا او قبلا از طریق یکی از سفارتخانه های کشورهای عضو قرارداد شنگن درخواست ویزای شنگن داده است یا نه، و اگر آری، مشخص می شود که کشور صادر کننده ویزا کدام کشور بوده است.
در امور پناهندگی در اتحادیه اروپا هرگاه مشخص گردد که متقاضی پناهندگی ویزای یک کشور دیگرِ عضو پیمان شنگن را داشته اما )مثلا در آلمان( درخواست پناهندگی داده است، به همان کشور صادر کننده ی ویزا بازگردانده خواهد شد. مهم نیست که آیا این فرد در آن کشور بوده یا نبوده است، مهم کشور صادر کننده ویزا می باشد که مطابق قرارداد دوبلین 3 ، همان کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن فرد را نیز به عهده دارد.
همچنین است اگر فردی حتی ویزای شنگن هم نداشته، اما قبل از ورود به یک کشور عضو شنگن )برای مثال آلمان( از یک کشور امن ثالث دیگر )تمام کشورهای اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن، کشور امن ثالث تلقی می شوند( عبور کرده است )مرز زمینی( یا توقف داشته است )در ترانزیت فرودگاه(، یا در یک کشور دیگر عضو پیمان شنگن قبلا درخواست پناهندگی داده بوده است، در تمام موارد فوق درخواست پناهندگی تحت عنوان "ناوارد" طبقه بندی شده و ابتدا پرونده و سپس تحت شرایط خاصی خود پناه جو به آن کشور که مسئولیت دارد برگردانده خواهد شد.
در چه شرایطی مطابق قرارداد دوبلین 3 امکان ماندن در مثلا آلمان و
رسیدگی به درخواست پناهندگی وجود دارد؟
1. دلایل خانوادگی و انسانی
)رعایت مواردی که در پی می آید برای کشوری که پرونده را بررسی می کند الزامی می باشد.(
بسیاری از پناه جویان مایلند به دلایل خانوادگی یا به دلیل بیماری های روحی یا جسمی درخواست پناهندگی خود را در کشوری ارائه دهند که در آنجا افراد خانواده، فامیل یا دوستان قابل اعتمادشان زندگی می کنند. اما اگر قرارداد دوبلین 3 شرایط پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا را اینچنین سفت و سخت محدود کرده است، پس در چه شرایطی هنوز این امکان وجود دارد که بتوان درخواست پناهندگی خود در کشور مورد نظر )در اینجا آلمان(را دنبال نمود؟
در حالت های زیر و بر اساس قرارداد دوبلین 3 می توان به دلایل خانوادگی )تعریف خانواده در ماده 4 حرف "گ" آورده شده است و شامل خواهر و برادر نمی گردد(، با وجود داشتن ویزای شنگن درخواست پناهندگی را ارائه داد. کشور بررسی کننده موظف است به پرونده رسیدگی کرده و نمی تواند پناه جو را به کشور دیگر بفرستد:
الف) بهم پیوستگی به همسر یا شریک زندگی: در صورتی که رابطه از کشور مبداء شکل گرفته بوده باشد.(بر اساس مواد 9 اگر همسر یا شریک زندگی در آن کشور اقامت دارد و بر اساس ماده10 اگر همسر یا شریک زندگی در آن کشور درخواست پناهندگی داده و درخواستش هنوز در حال بررسی می باشد.
ب) بهم پیوستگی به فرزند یا فرزندان زیر18 سال: در صورتی که ازدواج نکرده و مجرد باشند. در مورد
کودکان زیر18 سال علاوه بر پدر و مادر، خواهر و برادر نیز حق پیوستگی دارند. به شرطی که این بهم پیوستگی به ضرر کودک نباشد.
پ) موارد خاص انسانی و خانوادگی
(رعایت این حالت برای کشوری که پرونده را بررسی می کند الزامی می باشد.)
در موارد خاص انسانی و خانوادگی مانند حاملگیِ قبل از تولد نوزاد، یا وجود بیماری های حاد روحی و جسمی که مراقبت دیگر اعضاء خانواده در بهبودی فرد نقش تعیین کننده دارد نیز می توان درخواست بهم پیوستگی به خانواده یا فامیل نمود.
2.مهلت های قانونی:
در صورتی که مهلت های قانونی تعیین شده برای ارجاع پرونده یا بازگرداندن پناه جو به کشور دیگر رعایت نشده یا سپری شده باشد. کشوری که در آنجا درخواست پناهندگی داده شده، موظف به رسیدگی به درخواست پناهندگی می باشد. این مهلت های قانونی عبارتند از:
الف) مهلت سه ماهه پرسش و استعلام: اگر پناه جو در کشوری(مثلا آلمان)، درخواست پناهندگی دهد اما شامل دوبلین 3 گردد، آلمان موظف است که کتبا و رسما درخواست خود را به کشوری که این پناه جو باید به آنجا بازگردانده شود تسلیم کند. این مهلت از زمانی که پناه جو درخواست پناهندگی خود در آلمان را ارائه داده است تا زمانی که آلمان نامه را برای آن کشور ارسال می کند سه ماه می باشد. اگر اثر انگشت متقاضی پناهندگی در سیستم "اویروداک" وجود داشته و تائید گردد، این مهلت دو ماه می باشد.
ب) مهلت دو ماهه پاسخ به پرسش و استعلام: کشوری که از آن درخواست شده است نیز موظف است
در حالت عادی ظرف دو ماه کتبا به این درخواست پاسخ دهد.
در حالت فوری و عاجل این مهلت حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه می باشد.
پ) مهلت عملی کردن و اجرای بازگردادن به کشوری که مسئولیت دارد: از زمانی که کشور مورد سوال
قرار گرفته شده اعلام موافقت کند نیز آلمان شش ماه مهلت دارد تا بازگرداندن پناه جو به آن کشور را به اجرا بگذارد. اگر پناه جوئی که قرار است بازگردانده شود در زندان باشد، این مهلت حداکثر یک سال
خواهد بود. و اگر پناه جو مخفی شده، برگه ی قانونی اقامتی نداشته یا بطور رسمی از او هیچ آدرس و
اطلاعاتی در مورد محل سکونتش موجود نباشد، این مهلت 18 ماه خواهد بود.
اگر مهلت های ذکر شده در قرارداد دوبلین 3 رعایت نشده یا سپری شده باشند و در آن مهلت زمانی بازگرداندن پناه جو، یا اخراج او عملی نشده باشد، دیگر، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی با آلمان خواهد بود.
ت) مهلت شش ماهه لغو مسئولیت: در صورتی که متقاضی پناهندگی با ویزای معتبر از یکی از کشورهای عضو شنگن وارد یکی از کشورهای منطقه شنگن شده (مثلا وارد آلمان شده)، و مهلت اعتبار ویزای او شش ماه است که سپری شده است، اما هنوز منطقه شنگن را ترک نکرده است، یا حتی اگر متقاضی پناهندگی قبلا از یکی از کشورهای عضو شنگن، اقامت معتبری دریافت کرده (مثلا ایتالیا) که اکنون حداقل دو سال است که از مهلت اعتبار آن گذشته است، در این حالت ها، کشوری که این فرد اکنون در آنجا درخواست پناهندگی
دهد(مثلا آلمان)، مسئولیت رسیدگی به درخواست را به عهده دارد.
در عین حال اگر معلوم شود فردی غیرقانونی وارد یکی از کشورهای منطقه شنگن شده (مثلا آلمان)، اما آلمان بتواند اثبات کند که متقاضی پناهندگی حداقل پنج ماه را غیر مُنقطع در یک کشور دیگر (مثلا ایتالیا) ساکن بوده است، آن کشوری که او در آنجا سکونت داشته(ایتالیا)، مسئولیت رسیدگی به پرونده را به عهده دارد.
ث) مهلت سه ماهه لغو مسئولیت: در صورتی که پناه جوئی (مثلا در آلمان) درخواست پناهندگی دهد اما قبلا در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا بوده یا ویزای یکی از کشور های عضور پیمان شنگن را داشته، یا در یکی از آن کشورها درخواست پناهندگی داده بوده است(مثلا ایتالیا)، اگر خاک آن کشور (در این مثال ایتالیا) را حداقل سه ماه است که ترک کرده است، در این حالت، آلمان مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را به عهده دارد و ایتالیا دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. به این شرط که اگر آلمان از ایتالیا در مورد وضعیت آن فرد سوال کند، ایتالیا بتواند اثبات کند که آن شخص حداقل سه ماه است که خاک ایتالیا را ترک کرده است. و به این شرط که آن شخص، دارای اقامتی هنوز معتبر از ایتالیا نباشد.
--حقوق پناه جوئی که قرار است به کشور دیگر بازگردانده شود
الف) مطلع کردن پناه جو: پناه جو، یا وکیل او باید بطور کتبی در مورد نتیجه استعلام از کشوری که قرار است پناه جو به آنجا بازگردانده شود به زبانی که برای او قابل فهم باشد مطلع گردد.
ب) حق شکایت به دادگاه: در صورت صدور حکم بازگرداندن، پناه جو می تواند از طریق وکیلش شکایت فوری به دادگاه ارائه دهد. تا زمان اعلام حکم دادگاه، بازگرداندن پناه جو به تعویق می افتد.
پ) تامین یا تقبل هزینه وکیل: در صورتی که پناه جو نتواند هزینه های پرداخت هزینه وکیل را به عهده بگیرد، هر کشور عضو پیمان دوبلین بر اساس قوانین همان کشور باید هزینه به استخدام گرفتن یک وکیل از سوی پناه جو را به عهده گرفته یا دسترسی پناه جو به وکیل(تسخیری) را تضمین نماید.
(((بر گرفته از سایت انتگراسیون)))
تصویر
قبیله یعنی یک نفر

benmah
پست: 2
تاریخ عضویت: یک شنبه 6 بهمن 1392, 10:58 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط benmah » یک شنبه 6 بهمن 1392, 11:49 pm

با عرض سلام اینجانب 8 ماه پیش از ایران با ویزای ایتالیا خارج شدم بعد از مصیباتهای با قاچاقچی برای رفتن به انگلیس که موفق نشدم وفرار کردم وخودم به سوئد رساندم که هنوز 10 روز از ویزای من باقی مانده بود که در سوئد اعلام پناهندگی کردم وبه علت فرار اورژانسی که از ایران داشتم موفق به تحقیق قوانین پناهنئگی نشدم ودر مصاحبه سوئد با قانون دوبلین آشنا شدم بعد از 3 ماه بلا تکلیفی وبیماری سخت روحی همسرم دیگر تحمل نداشتم وبرای گرفتن مساعدت وکمک از خانواده ام بدون همسر و بچهام به ترکیه رفتم که متوجه شدم که همسر مریض و بچهایم را قصد فرستادن به ایتالیا دارن سریعا خانواده ام را به ترکیه انتقال دادم والان 4 ماه است گذشته ودر اتاقی کوچک شخصی با هزینه زیاد زندانی بودیم حالا سعی برمهیا کردن شرایط برای رفتن به سمت انگلیس هستم وانتخابم به علت ناراحتی روحی همسرم وداشتن اقوام ووابستگانم در آنجاست واز شما حضار محترم تقاضای راهنمایهای حقوقی دارم سوائل1-آیا بازهم من درگیر قانون دوبلین میشوم چه مدارکی برای این مطلب دوبلین لازم دارم 2_من در فرودگاه قصد اعلام دارم بعد ازآن با توجه به دوبلینم با من وخانوادهام چه میکنند آیا واقعا در انگلیس تا زمان اثبات در بازداشتگاه مارا نگه میدارند؟ 3_اگر از گیت بگذرم وبعد اعلام پناهندگی کنم بهتر است؟زیرا شدیدا از آزار رسیدن به خانواده ام ملول و نگران هستم 4_ چه مسائلی را شما برای حفظ خانوادهام پیشنهاد میدهید خیلی از لطف شما ممنونم خواهش میکنم به من جواب دهید زیرا من وخانواده ام در شرایط خیلی سختی هستیم وراهنمای شما پلی برای رسیدن خانواده ام به ساحلی امن است

نمایه کاربر
Australia
پست: 347
تاریخ عضویت: پنج شنبه 24 اسفند 1391, 4:53 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط Australia » دو شنبه 7 بهمن 1392, 12:58 am

che sarnevesht shakhti,man jorat nemikonam be shoma javab bedam ke nakone eshtebah bekonam

har kas motmaen hast javab bede
--
-
شعری زیبا از رابرت لی فراست!

راهی را برخواهم گزید که کمتر کسی پا در آن گذاشته است!رفتن به راهی که توسط دیگران

آزموده شده هنر چندانی نیست!راهی متفاوت خواهم رفت برای ماندگاری!!!

فروش ویژه تخم مرغ و جوجه 1 روزه
آدرس : نائورو/ درخت نارگیل قدیمی/ چادر 007
راه ارتباطی : کفتر طوقی جلد میدون شوش/ نائورو/سیدنی

dariush 83
پست: 169
تاریخ عضویت: شنبه 11 آبان 1392, 3:58 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط dariush 83 » دو شنبه 7 بهمن 1392, 6:54 am

benmah نوشته شده:با عرض سلام اینجانب 8 ماه پیش از ایران با ویزای ایتالیا خارج شدم بعد از مصیباتهای با قاچاقچی برای رفتن به انگلیس که موفق نشدم وفرار کردم وخودم به سوئد رساندم که هنوز 10 روز از ویزای من باقی مانده بود که در سوئد اعلام پناهندگی کردم وبه علت فرار اورژانسی که از ایران داشتم موفق به تحقیق قوانین پناهنئگی نشدم ودر مصاحبه سوئد با قانون دوبلین آشنا شدم بعد از 3 ماه بلا تکلیفی وبیماری سخت روحی همسرم دیگر تحمل نداشتم وبرای گرفتن مساعدت وکمک از خانواده ام بدون همسر و بچهام به ترکیه رفتم که متوجه شدم که همسر مریض و بچهایم را قصد فرستادن به ایتالیا دارن سریعا خانواده ام را به ترکیه انتقال دادم والان 4 ماه است گذشته ودر اتاقی کوچک شخصی با هزینه زیاد زندانی بودیم حالا سعی برمهیا کردن شرایط برای رفتن به سمت انگلیس هستم وانتخابم به علت ناراحتی روحی همسرم وداشتن اقوام ووابستگانم در آنجاست واز شما حضار محترم تقاضای راهنمایهای حقوقی دارم سوائل1-آیا بازهم من درگیر قانون دوبلین میشوم چه مدارکی برای این مطلب دوبلین لازم دارم 2_من در فرودگاه قصد اعلام دارم بعد ازآن با توجه به دوبلینم با من وخانوادهام چه میکنند آیا واقعا در انگلیس تا زمان اثبات در بازداشتگاه مارا نگه میدارند؟ 3_اگر از گیت بگذرم وبعد اعلام پناهندگی کنم بهتر است؟زیرا شدیدا از آزار رسیدن به خانواده ام ملول و نگران هستم 4_ چه مسائلی را شما برای حفظ خانوادهام پیشنهاد میدهید خیلی از لطف شما ممنونم خواهش میکنم به من جواب دهید زیرا من وخانواده ام در شرایط خیلی سختی هستیم وراهنمای شما پلی برای رسیدن خانواده ام به ساحلی امن است
در مورد انگلیس اگه در کیس مسیر سوتی ندی اونها متوجه نمیشن شما چطوری اومدی البته بستگی داره شما هوایی بری انگلیس یا زمینی.
اینکه تو فرودگاه درخواست بدی یا بری بیرون بستگی داره با چه پاسی بری،اگه پاس شباهتی باشه مجبوری پاسو پاره کنی و تو همون فرودگاه درخواست بدی ولی اگه بتونی از فرودگاه خارج بشی بهتره که اینکارو بکنی.
اگه یه کم بیشتر توضیح بدی که چطوری می خوای بری بهتر میشه کمکت کرد.
تصویر
قبیله یعنی یک نفر

bulghar
پست: 61
تاریخ عضویت: پنج شنبه 21 دی 1391, 9:34 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط bulghar » سه شنبه 8 بهمن 1392, 1:23 pm

با تشکر از اقای داریوش به خاطر مبحث مفیدتان.......اما در جواب دوست گرامی که با ویزا به ایتالیا و سپس به سوعد و ترکیه برگشتن باید بگم اثر انگشت شما برای ایتالیا تا 5سال در کامپیوتر یوروداک میمونه و در این مدت به هر کشوری بری دیپورت ایتالیا میشی مگر اینکه از ایتالیا خودتو دیپورت ایران کنی و مجدد برگردی

dariush 83
پست: 169
تاریخ عضویت: شنبه 11 آبان 1392, 3:58 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط dariush 83 » پنج شنبه 10 بهمن 1392, 2:43 pm

benmah نوشته شده:با عرض سلام اینجانب 8 ماه پیش از ایران با ویزای ایتالیا خارج شدم بعد از مصیباتهای با قاچاقچی برای رفتن به انگلیس که موفق نشدم وفرار کردم وخودم به سوئد رساندم که هنوز 10 روز از ویزای من باقی مانده بود که در سوئد اعلام پناهندگی کردم وبه علت فرار اورژانسی که از ایران داشتم موفق به تحقیق قوانین پناهنئگی نشدم ودر مصاحبه سوئد با قانون دوبلین آشنا شدم بعد از 3 ماه بلا تکلیفی وبیماری سخت روحی همسرم دیگر تحمل نداشتم وبرای گرفتن مساعدت وکمک از خانواده ام بدون همسر و بچهام به ترکیه رفتم که متوجه شدم که همسر مریض و بچهایم را قصد فرستادن به ایتالیا دارن سریعا خانواده ام را به ترکیه انتقال دادم والان 4 ماه است گذشته ودر اتاقی کوچک شخصی با هزینه زیاد زندانی بودیم حالا سعی برمهیا کردن شرایط برای رفتن به سمت انگلیس هستم وانتخابم به علت ناراحتی روحی همسرم وداشتن اقوام ووابستگانم در آنجاست واز شما حضار محترم تقاضای راهنمایهای حقوقی دارم سوائل1-آیا بازهم من درگیر قانون دوبلین میشوم چه مدارکی برای این مطلب دوبلین لازم دارم 2_من در فرودگاه قصد اعلام دارم بعد ازآن با توجه به دوبلینم با من وخانوادهام چه میکنند آیا واقعا در انگلیس تا زمان اثبات در بازداشتگاه مارا نگه میدارند؟ 3_اگر از گیت بگذرم وبعد اعلام پناهندگی کنم بهتر است؟زیرا شدیدا از آزار رسیدن به خانواده ام ملول و نگران هستم 4_ چه مسائلی را شما برای حفظ خانوادهام پیشنهاد میدهید خیلی از لطف شما ممنونم خواهش میکنم به من جواب دهید زیرا من وخانواده ام در شرایط خیلی سختی هستیم وراهنمای شما پلی برای رسیدن خانواده ام به ساحلی امن است
داداش شما اشتباه کردی از سوئد اومدی بیرون،شما باید با دیپورتت از سوئد مقاومت می کردی تا 6 ماه از ورودت به سوئد بگذره.
روال به اینصورته که شما برگه ترک خاک می گیریی و اگه امضا کنی که خیلی راحت دیپورت میشی(همون کاری که شما کردی) ولی اگه امضا نکنی به بازداشتگاه اداره مهاجرت جهت دیپورت به ایتالیا منتقل می شی،تمامی دیپورت ها از طریق هواپیما انجام می شود و شما سه جا میتونی از فرصت استفاده کنی تا دیپورتتو به تعویق بندازی تا اون فرصت 6 ماهه پر بشه.
1.در مسیر رفتن به فرودگاه:معمولا مامورین اداره مهاجرت در صورت مقاومت شما بهت دست بند میزنن وشاید هم کتک بزنن و به فرودگاه میبرن که همین، بهترین فرصت برای اعتراض و صحبت کردن با مردم عمومی ودرخواست کمک از انها می باشد تصور کن شما طوری مقاومت کنی که مامور عصبانی بشه وشما رو بزنه و در همین حال یک شهروند از این صحنه عکس بگیره و به یک روزنامه محلی بده یا در نت به اشتراک بزاره،بدلیل قانونگرایی شدید در اروپا امکان دیپورت شما سخت و به تاخیر میفته،دقت کن همه اینها فقط روشهایی برای خریدن وقت است.
2.در فرودگاه: بدلیل شلوغ بودن فرودگاه و حضور اروپایی های دیگر در فرودگاه صدای داد وبیداد و احیانا کتک خوردن یک نفر ،توجه همه به شما را جلب می کنه و بهترین فرصت برای صحبت کردن با مسافران در مورد خطرات بازگشت شما یا ترس شما از هواپیما یا مریضی شما می باشد.این قضیه در المان چندین بار رخ داده ومسافران در فرودگاه با پناهجویی روبرو شدند که روی زمین دراز کشیده و فریاد کمک میزند و مامورین اداره مهاجرت المان با دستان بسته و کشان کشان او را به سمت گیت می بردند که مسافران مانع این کار شدند ومامورین مجبور به بازگرداندن پناهجو به بازداشتگاه شدند تا در فرصت دیگری او را دیپورت کنند.
3.در هواپیما:مهمترین قسمت قضیه همین قسمت است طبق قوانین وقتی شما را وارد هواپیما کردند ،فرمانده فقط خلبان است و مامورین اداره مهاجرت مجبور به اطاعت از خلبان می باشند ،شما باید با داد زدن سعی کنی مسافران داخل هواپیما و مخصوصا از خلبان بخواهی که با او صحبت کنی و از مشکلات و خطرات دیپورتت یا ترس از هواپیما یا مریضیت انها رو مطلع کنی،طبق قانون ایرلاینها اگر در یک هواپیما یک مسافر نمی خواهد پرواز کند یا بخاطر ترس از هواپیما یا مریضی نمی خواهد پرواز کند خلبان موظف است درها را باز کرده و او را از هواپیما خارج کند. و مامورین اداره مهاجرت مجبور به پیروی از دستورات خلبان و خارج کردن شما از هواپیما و بازگرداندن به بازداشتگاه می باشند.
این روش ها فقط جهت خریدن وقت و ماندن در کشور مقصد و پر کردن 6 ماه می باشد،انجام دادن این کارها حین دیپورت از انجام ندادنش بهتر است حداقل شما شانس خود را برای دیپورت نشدن امتحان می کنی مخصوصا در مورد خانومها اثر بیشتری دارد.
تصویر
قبیله یعنی یک نفر

sword77
پست: 24
تاریخ عضویت: یک شنبه 28 مهر 1392, 6:27 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط sword77 » یک شنبه 4 اسفند 1392, 9:33 pm

سلام دوستان
کسی که با ویزای یونان الان بره آلمان آیا دیپورت میشه یا هنوز مثل قبلا درصد کمیه که ممکنه برگردونن؟

zukami
پست: 9
تاریخ عضویت: یک شنبه 15 دی 1392, 11:09 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط zukami » چهار شنبه 20 فروردین 1393, 12:50 pm

sword77 نوشته شده:سلام دوستان
کسی که با ویزای یونان الان بره آلمان آیا دیپورت میشه یا هنوز مثل قبلا درصد کمیه که ممکنه برگردونن؟
منم این سوال دارم ایا کسی اطلاعی داره؟

dariush 83
پست: 169
تاریخ عضویت: شنبه 11 آبان 1392, 3:58 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط dariush 83 » جمعه 29 فروردین 1393, 12:19 pm

dariush 83 نوشته شده:
benmah نوشته شده:با عرض سلام اینجانب 8 ماه پیش از ایران با ویزای ایتالیا خارج شدم بعد از مصیباتهای با قاچاقچی برای رفتن به انگلیس که موفق نشدم وفرار کردم وخودم به سوئد رساندم که هنوز 10 روز از ویزای من باقی مانده بود که در سوئد اعلام پناهندگی کردم وبه علت فرار اورژانسی که از ایران داشتم موفق به تحقیق قوانین پناهنئگی نشدم ودر مصاحبه سوئد با قانون دوبلین آشنا شدم بعد از 3 ماه بلا تکلیفی وبیماری سخت روحی همسرم دیگر تحمل نداشتم وبرای گرفتن مساعدت وکمک از خانواده ام بدون همسر و بچهام به ترکیه رفتم که متوجه شدم که همسر مریض و بچهایم را قصد فرستادن به ایتالیا دارن سریعا خانواده ام را به ترکیه انتقال دادم والان 4 ماه است گذشته ودر اتاقی کوچک شخصی با هزینه زیاد زندانی بودیم حالا سعی برمهیا کردن شرایط برای رفتن به سمت انگلیس هستم وانتخابم به علت ناراحتی روحی همسرم وداشتن اقوام ووابستگانم در آنجاست واز شما حضار محترم تقاضای راهنمایهای حقوقی دارم سوائل1-آیا بازهم من درگیر قانون دوبلین میشوم چه مدارکی برای این مطلب دوبلین لازم دارم 2_من در فرودگاه قصد اعلام دارم بعد ازآن با توجه به دوبلینم با من وخانوادهام چه میکنند آیا واقعا در انگلیس تا زمان اثبات در بازداشتگاه مارا نگه میدارند؟ 3_اگر از گیت بگذرم وبعد اعلام پناهندگی کنم بهتر است؟زیرا شدیدا از آزار رسیدن به خانواده ام ملول و نگران هستم 4_ چه مسائلی را شما برای حفظ خانوادهام پیشنهاد میدهید خیلی از لطف شما ممنونم خواهش میکنم به من جواب دهید زیرا من وخانواده ام در شرایط خیلی سختی هستیم وراهنمای شما پلی برای رسیدن خانواده ام به ساحلی امن است
داداش شما اشتباه کردی از سوئد اومدی بیرون،شما باید با دیپورتت از سوئد مقاومت می کردی تا 6 ماه از ورودت به سوئد بگذره.
روال به اینصورته که شما برگه ترک خاک می گیریی و اگه امضا کنی که خیلی راحت دیپورت میشی(همون کاری که شما کردی) ولی اگه امضا نکنی به بازداشتگاه اداره مهاجرت جهت دیپورت به ایتالیا منتقل می شی،تمامی دیپورت ها از طریق هواپیما انجام می شود و شما سه جا میتونی از فرصت استفاده کنی تا دیپورتتو به تعویق بندازی تا اون فرصت 6 ماهه پر بشه.
1.در مسیر رفتن به فرودگاه:معمولا مامورین اداره مهاجرت در صورت مقاومت شما بهت دست بند میزنن وشاید هم کتک بزنن و به فرودگاه میبرن که همین، بهترین فرصت برای اعتراض و صحبت کردن با مردم عمومی ودرخواست کمک از انها می باشد تصور کن شما طوری مقاومت کنی که مامور عصبانی بشه وشما رو بزنه و در همین حال یک شهروند از این صحنه عکس بگیره و به یک روزنامه محلی بده یا در نت به اشتراک بزاره،بدلیل قانونگرایی شدید در اروپا امکان دیپورت شما سخت و به تاخیر میفته،دقت کن همه اینها فقط روشهایی برای خریدن وقت است.
2.در فرودگاه: بدلیل شلوغ بودن فرودگاه و حضور اروپایی های دیگر در فرودگاه صدای داد وبیداد و احیانا کتک خوردن یک نفر ،توجه همه به شما را جلب می کنه و بهترین فرصت برای صحبت کردن با مسافران در مورد خطرات بازگشت شما یا ترس شما از هواپیما یا مریضی شما می باشد.این قضیه در المان چندین بار رخ داده ومسافران در فرودگاه با پناهجویی روبرو شدند که روی زمین دراز کشیده و فریاد کمک میزند و مامورین اداره مهاجرت المان با دستان بسته و کشان کشان او را به سمت گیت می بردند که مسافران مانع این کار شدند ومامورین مجبور به بازگرداندن پناهجو به بازداشتگاه شدند تا در فرصت دیگری او را دیپورت کنند.
3.در هواپیما:مهمترین قسمت قضیه همین قسمت است طبق قوانین وقتی شما را وارد هواپیما کردند ،فرمانده فقط خلبان است و مامورین اداره مهاجرت مجبور به اطاعت از خلبان می باشند ،شما باید با داد زدن سعی کنی مسافران داخل هواپیما و مخصوصا از خلبان بخواهی که با او صحبت کنی و از مشکلات و خطرات دیپورتت یا ترس از هواپیما یا مریضیت انها رو مطلع کنی،طبق قانون ایرلاینها اگر در یک هواپیما یک مسافر نمی خواهد پرواز کند یا بخاطر ترس از هواپیما یا مریضی نمی خواهد پرواز کند خلبان موظف است درها را باز کرده و او را از هواپیما خارج کند. و مامورین اداره مهاجرت مجبور به پیروی از دستورات خلبان و خارج کردن شما از هواپیما و بازگرداندن به بازداشتگاه می باشند.
این روش ها فقط جهت خریدن وقت و ماندن در کشور مقصد و پر کردن 6 ماه می باشد،انجام دادن این کارها حین دیپورت از انجام ندادنش بهتر است حداقل شما شانس خود را برای دیپورت نشدن امتحان می کنی مخصوصا در مورد خانومها اثر بیشتری دارد.

سوئدی‌ها با نبستن کمربند ایمنی هواپیما، یک خانواده کرد ایرانی را نجات دادند!


یک کرد ایرانی پناهجو در سوئد که قرار بود بر اساس تصمیم دولت این کشور، به ایران دیپورت شود، در پی یک حرکت اعتراضی جمعی جالب در هواپیما، توانست در سوئد بماند. «قادر میری» توسط پلیس سوئد سوار هواپیمایی شد که قرار بود اول او را به استکهلم، سپس مسکو و نهایتا به ایران ببرد.
اما مسافران پرواز که پیشتر توسط دوستان و خانواده قادر در جریان داستان زندگی و مشکلات وی قرار گرفته بودند، از بستن کمربندهای ایمنی خود خودداری کردند و به این شکل شرکت هواپیمایی مجبور شد پرواز خود را به تعویق بیندازد و همچنین قادر میری را از هواپیما پیاده کند. گفته میشود قادر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران بوده که پس از سالها درخواست پناهندگی به سازمان ملل در ترکیه توانسته وارد سوئد شود اما بنا بر قوانین پیچیده پناهندگی سوئد درخواست او نهایتا رد شده و طبق تصمیم دولت این کشور مجبور به ترک و دیپورت به ایران میشود، این در حالی است که همسر و فرزند او اجازه اقامت در سوئد را دارند. این عمل دولت سوئد باعث جدا شدن اعضای این خانواده از هم میشد.
(((منبع:RFI)))
تصویر
قبیله یعنی یک نفر

mariana
پست: 1
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 شهریور 1393, 6:51 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط mariana » یک شنبه 23 شهریور 1393, 6:56 pm

سلام من با انگشت مي خوام بيام المان و اونجا شش ماه مخفيانه بمونم و بعد خودمو معرفي كنم به نظر شما تاثيري داره يا نه ممنون مي شم پاسخ بديد!

king2
پست: 1
تاریخ عضویت: یک شنبه 23 شهریور 1393, 10:25 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط king2 » یک شنبه 23 شهریور 1393, 10:30 pm

با عرض سلام
برادر من از طریق دعوتنامه ایی که خواهرم فرستاده ویزای سوئد را گرفته است
ایشان در ایران دانشجو هست و یک ترم مرخصی گرفته

سوال اول > به نظر شما بهترین راهی که بتونه بماند و اعلام پناهندگی کند چی هست ؟؟

ممنون میشم از دوستانی که با قوانین پناهندگی سوئد آشنایی دارند راهنمایی کنند

سوال دوم > اگر ایشان خودش را به انگلیس برساند آیا او را به سوئد بر خواهند گرداند یا نه ؟؟


ممنون از شما

reza jones
پست: 14
تاریخ عضویت: دو شنبه 24 شهریور 1393, 4:50 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط reza jones » جمعه 18 مهر 1393, 2:53 am

سلام من یک پناهنده هستم در انگلستان حدوده ۳ سال است که در اینجا هستم مشگل من این است که د ساله ۲۰۱۱ در کشوره ایتالیا از من اثرانگشت گرفتن بد از حدوده ۱ ماه به کشور انگلیس آمدم و اینجا من رو داخل دپورت سنتر (بازداشگاه ) انداختند و در این مدت ۳ بار برایم بلیت صادر شد که به ایتالیا برگردم که وکیلم آنهارو کنسل کرد وباد از ۵ ماه بازداشت من آزاد شدم الان تقریبا ۳ سال است که بلاتکلیف اینجا هستم و تو این مدت وکیلم گفته شما باید منتظره دادگاه باشی که تصمیم بگیرن که آیا شما اینجا میتونی بمونی یا نه از شما خاهش دارم اگر هر گونه اطلاعتی در این زمینه دارید که به من کمک میشود من را راهنمایی کنید من از قانونه اینها سر در نمیآورم تو این سایت خواندم که اگر کسی ۶ ماه در کشوره سوم که هست بماند باید به کیس ان رسیدگی کنند و نمیتوانند اخراجش کنند اگر این قانون دوبلین ۳ درست است چرا من را اینجا قبول نمیکنند لطفآ هر گونه کمکی میتوانید به من کنید من شرایط روحی خوبی هم ندارم حتا اجازه کار هم به من ندادند نمیدانم با این وزیت چه کنم

Omid67
پست: 1
تاریخ عضویت: جمعه 4 تیر 1395, 7:57 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط Omid67 » جمعه 4 تیر 1395, 8:05 am

سلام خسته نباشید. سوالی داشتم در مورد مهلت بازگرداندن پناهنده به کشور اول که اثر انگشت دارد.میخواستم بدونم مهلت شش ماهه بازگرداندن از زمان رای دادگاه محاسبه شده یا از زمانی که اون کشور پناهنده رو میپذیره؟من در هلند هستم وشش ماه از تاریخی که آلمان من رو پذیرفته گذشته اما از رای دادگاه سه ماه گذشته. ممنون میشم پاسخ بدین.

نمایه کاربر
Admin
Site Admin
پست: 1803
تاریخ عضویت: چهار شنبه 25 فروردین 1389, 7:05 pm
محل اقامت: لندن
تماس:

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط Admin » یک شنبه 6 تیر 1395, 4:13 am

درود بر شما!
مهلت ۶ ماهه از زمانی که پناهجو مشمول قانون دوبلین میشود شروع میشود. اگر در هلند درخواست پناهندگی داده باشید در حالی که قبلا در آلمان اثرانگشت داده اید، از زمانی که هلند شما را مشمول قانون دوبلین میکند و آلمان نیز با بازگرداندن شما موافقت میکند مهلت ۶ ماهه اجرای قانون شروع میشود. در نظر داشته باشید که این فرصت ۶ ماهه از زمانی شروع میشود که آلمان با درخواست بازگرداندن شما موافقت کرده باشد.
بطور کلی جهت اجرا و عملی کردن قانون دوبلین فرصتهای قانونی متعددی وجود دارد که شامل موارد زیر است:
الف) مهلت سه ماهه پرسش و استعلام: اگر پناه جو در کشوری (مثلا آلمان)، درخواست پناهندگی دهد اما شامل دوبلین 3 گردد، آلمان موظف است که کتبا و رسما درخواست خود را به کشوری که این پناه جو باید به آنجا بازگردانده شود تسلیم کند. این مهلت از زمانی که پناه جو درخواست پناهندگی خود در آلمان را ارائه داده است تا زمانی که آلمان نامه را برای آن کشور ارسال می کند سه ماه می باشد. اگر اثر انگشت متقاضی پناهندگی در سیستم "اویروداک" وجود داشته و تائید گردد، این مهلت دو ماه می باشد.
ب) مهلت دو ماهه پاسخ به پرسش و استعلام: کشوری که از آن درخواست شده است نیز موظف است در حالت عادی ظرف دو ماه کتبا به این درخواست پاسخ دهد. در حالت فوری و عاجل این مهلت حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه می باشد.
پ) مهلت عملی کردن و اجرای بازگردادن به کشوری که مسئولیت دارد: از زمانی که کشور مورد سوال قرار گرفته شده اعلام موافقت کند نیز آلمان شش ماه مهلت دارد تا بازگرداندن پناه جو به آن کشور را به اجرا بگذارد. اگر پناه جوئی که قرار است بازگردانده شود در زندان باشد، این مهلت حداکثر یک سال
خواهد بود. اگر پناه جو مخفی شده، برگه ی قانونی اقامتی نداشته یا بطور رسمی از او هیچ آدرس و اطلاعاتی در مورد محل سکونتش موجود نباشد، این مهلت 18 ماه خواهد بود.
اگر مهلت های ذکر شده در قرارداد دوبلین 3 رعایت نشده یا سپری شده باشند و در آن مهلت زمانی بازگرداندن پناه جو، یا اخراج او عملی نشده باشد، دیگر، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی با آلمان خواهد بود.

موفق باشید
چاوشی
با درود فراوان.
چاوشی، مدیر سایت.
ایمیل: info@panahandegi.com
تماس مستقیم (دفتر): 00442032393373
تلگرام، واتساپ، وایبر، لاین: 00447481749300
کانال تلگرام: www.telegram.me/panahandegi
اسکایپ: panahandegi

Maral_ir
پست: 2
تاریخ عضویت: پنج شنبه 19 اسفند 1395, 10:21 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط Maral_ir » دو شنبه 25 اردیبهشت 1396, 9:53 am

سلام دوستان, کسی که ویزای سوئیس داره میتونه توی هلند اعلام پناهندگی کنه؟ایا سوییس دوبلین رو قبول میکنه؟

fredrik
پست: 1
تاریخ عضویت: دو شنبه 12 تیر 1396, 4:58 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط fredrik » شنبه 17 تیر 1396, 1:54 pm

سلام. یک سئوال داشتم.
میخواستم بدونم خانواد هایی که حدود 5 سال در یکی از کشورهای عضو شنگن(بطور مثال دانمارک) بوده اند و تا کنون اقامت نگرفته اند و هم اکنون پرونده آنان بدلیل پاسخ منفی بسته میباشد، آیا میتوانند به کشور سوییس یا انگلیس رفته و در آنجا درخواست پناهندگی دهند؟ البته با ذکر اینکه ،قبلا 5 سال در کشوری دیگه ای بوده و درخواست آنان رد شده است.
با تشکر

رسول رسولی
پست: 1
تاریخ عضویت: پنج شنبه 30 آذر 1396, 11:09 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط رسول رسولی » پنج شنبه 30 آذر 1396, 11:38 pm

سلام من در ایتالیا اثر انگشت دادم ولی نمومدم توی کشورشون ۲روز باز داشت بودم و برگشتم از کشوری که اومدم الان این اثر در انگلیس در میاد اگه در میاد بهشون راست بگم که قبلا اثر دادم کمکی میکنه منو یا اصلا نگم که اثری دادم

Rezazin
پست: 1
تاریخ عضویت: جمعه 25 اسفند 1396, 3:18 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط Rezazin » پنج شنبه 9 فروردین 1397, 1:29 pm

سلام دوستان من و همسرم از ايتاليا به آلمان أومديم و درخواست پناهندگي داديم من اثر انگشت ندارم تو ايتاليا ولي خانومم داره ميخوام ببينم من كه سركيس هستم دوبلين ٣شامل حالم ميشه يا نه؟

مسیححح
پست: 5
تاریخ عضویت: شنبه 21 مهر 1397, 5:26 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط مسیححح » شنبه 21 مهر 1397, 6:55 am

سلام و عرض ادب خدمت همه ی دوستان
من مارچ 2012 تو سفارت بریتانیا در ابوظبی اثر انگشت دادم چون میخواستم تحصیل برم انگلیس ولی خب رفیوز شدم. الان میخوام بدونم میتونم پناهندگی برم اروپای غربی و سنم را به جای 29 سال، 23 ساله اعلام کنم یا اینکه اثر انگشت سفارت 2012 کار را خراب میکنه؟؟؟؟ اگه بخوام برم انگلیس چی؟ اونجا اثر انگشت و اطلاعات اصلم را در میارن ؟

Emadkhan
پست: 1
تاریخ عضویت: سه شنبه 6 آذر 1397, 4:54 pm

یونان

پست توسط Emadkhan » سه شنبه 6 آذر 1397, 5:22 pm

سلام و سپاس از وقتی که میزارید ...من به همراه دوستانم از ایران به صربستان و سپس به یونان اومدیم...اینجا گیر کردیم، اگر کسی آدم پرون حسابی کاردرست رو میشناسید بهم معرفی کنید ، ۳ ماه اینجاییم و با خیلی ها صحبت کردیم اینجا همه قشنگ حرف میزنن ولی کسی خوب عمل نمیکنه. مقصد ۲ نفر از ما المان و بقیه انگلیسه. مرسی
27november
Emadsoleimanii@gmail.com

رامین uk
پست: 51
تاریخ عضویت: جمعه 20 اردیبهشت 1398, 1:14 pm

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط رامین uk » شنبه 18 خرداد 1398, 6:27 pm

۰۰۹۶۴۷۵۰۸۵۵۴۸۲۴
آقا کاروان

مهاجرت به همه کشورهای اروپایی، انگلستان ،کانادا و استرالیا به صورت قانونی با اخذ ویزا به صورت تضمینی و برای پناهندگی به صورت غیر قانونی و قاچاق برای اخذ کیس پناهندگی.
دریافت ویزای : تحصیلی ،کاری ،توریستی
ازدواج و سرمایه گذاری.

Sam2017
پست: 1
تاریخ عضویت: دو شنبه 20 خرداد 1398, 9:43 am

Re: کلیات قانون دوبلین 3

پست توسط Sam2017 » دو شنبه 20 خرداد 1398, 9:58 am

سوالي دارم ممنون ميشم اگر كسي اطلاعي دا ه كمكم كنه
ما يه خانواده سه نفره هستيم كه ٢٠١٨ با ويزاي دانشجويي امديم سوئد اما تمديد اقامتمون به مشكل خورد و الان حدود يكسال هست كه منتظريم و دو تا ريجكت خورديم از اداره مهاجرت و دادگاه اداره مهاجرت و الان اعتراض فرستاديم به دادگاه عالي كه وكيل گفته اونم منفيه و خيلي زود جواب مياد. درس همسرم تموم شده فقط دفاع مونده. خيلي توي شرايط استرس زايي هستيم ميترسيم به ايران برگرديم و ديگه نتونيم بصورت قانوني خارج بشيم با اوضاع كنوني و سختگيري هاي بيشتر.
از طريق پناهندگي هم وكيل گفت اينجا شانسي نداريد چون بعد از سه منفي اداره مهاجرت ممكنه حتي درخواست شما پذيرفته نشه كه رسيدگي بشه و اگرم پذيرفته بشه خيلي سريع منفي بدن كه در واقع شانس هاي ديگه رو از دست بديد.
سوال من اينه با اين شرايط ما اگر به المان يا انگليس برويم چه اتفاقي مي افته؟
ما شنيديم كه در صورت رفتن به المان ، اونها درخواست واسه سوئد ميفرستن و معمولا در ٩٠ درصد موارد سوئد نميپذيره و المان مسئول رسيدگي ميشه...
آيا اين موضوع صحت داره؟!
و اينكه در مورد انگليس چطور هست وضعيت و كدوم راه حل عاقلانه تريه؟!

ما ترجيح ميديم ريسك بالا نداشته باشه كارمون در غير اينصورت برگشت به ايران و هم تو ذهنمون داريم .
ممنون ميشم كسي كه مطلع هست مارو راهنمايي كنه چون وكلا حرفهاي مختلفي ميزنن و ما گيج شديم.

ارسال پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 58 مهمان