صفحه 1 از 1

تبریک دریافت ویزای کانادا

ارسال شده: شنبه 22 مرداد 1390, 5:22 pm
توسط Admin
موفقیت آقای کرمی و همسر ایشان را در گرفتن ویزای کانادا تبریک میگوئیم.
خانواده آقای کرمی پروسه دریافت ویزا را با همکاری ما پیش بردند و با هزینه کمتر از ۹ میلیون تومان برای کل خانواده، موفق به گرفتن ویزا شدند.
امید است در سایر مراحل زندگی نیز موفق باشند.