ﺳﻼﻡ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭي ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻛﺪاﻡ و ﭼﻴﮕﻮﻧﻪ ﻭﻳﺰﻩ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺭا ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ

پرونده های انجام شده توسط گروه پناهندگی
ارسال پست
Mir mansoor Ansari
پست: 2
تاریخ عضویت: چهار شنبه 3 خرداد 1396, 8:21 am

ﺳﻼﻡ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭي ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻛﺪاﻡ و ﭼﻴﮕﻮﻧﻪ ﻭﻳﺰﻩ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺭا ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ

پست توسط Mir mansoor Ansari » یک شنبه 21 خرداد 1396, 7:31 am

ﺳﻼﻡ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ اﺩﺏ و اﺣﺘﺮاﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻭﻳﺰﻩ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺭا ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﺭﻡ اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ اﺯ ﻛﺪاﻡ ﻃﺮﻳﻖ اﮔﺮ ﻛﺲ ﻫﻤﺮاﻫﻢﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺷﺎﻥ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﺸﻜﺮ

Arad.3
پست: 100
تاریخ عضویت: سه شنبه 5 شهریور 1392, 8:39 pm

Re: ﺳﻼﻡ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭي ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻛﺪاﻡ و ﭼﻴﮕﻮﻧﻪ ﻭﻳﺰﻩ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺭا ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ

پست توسط Arad.3 » یک شنبه 21 خرداد 1396, 5:17 pm

شخصیت من اولین حرف در زندگی من هست
پس نه با بیسواد بحث میکنم نه جواب ابلح رو میدهم ...

behnam tatar
پست: 1
تاریخ عضویت: چهار شنبه 8 شهریور 1396, 9:21 am

Re: ﺳﻼﻡ و ﻋﺮﺽ اﺩﺏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭي ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺯ ﻛﺪاﻡ و ﭼﻴﮕﻮﻧﻪ ﻭﻳﺰﻩ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺭا ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ

پست توسط behnam tatar » چهار شنبه 8 شهریور 1396, 9:49 am

salam duste Aziz man mitunam komaketun konam chon karam ine.man mitunam az estanbull ba ye pas dige havayi befrestametun kanada dar surste tamayul tamas begirid 09145429133


ارسال پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 78 مهمان